СРПСКИ (ЋИР)SRPSKI (LAT)RUSSIANENGLISHITALIAN
Joomla Template Club
O nama


CILJEVI UDRUŽENJA

Ciljevi udruženja su da u interesu svojih članica:

 • Objedinjeno razmatra pitanja poljoprivrednih mašina i ove grane industrije radi unapređenja poslovnog ambijenta, prvenstveno sa tehničkog i ekonomskog stanovišta;
 • Realizuje zajedničku poslovnu politiku pri istupanju na domaćem i međunarodnim tržištima;
 • Promoviše međusobnu saradnju za primenu zajedničkih modela tehničke i komercijalne prakse (standardizacija, ocenjivanje usaglašenosti proizvoda - „CE“ znak i „3A“ Srpski znak usaglašenosti, sistemi menadžmenta) ;
 • Sarađuje sa državnim organima, komorama i drugim institucijama u zemlji;
 • Sarađuje sa srodnim strukovnim i sličnim asocijacijama u regionu i Evropi;
 • Uspostavi saradnju sa Evropskim komitetom udruženja proizviđača poljoprivrednih mašina „CEMA“;
 • Prikuplja, razmenjuje i distribuira informacije koje se odnose na sva ova pitanja.

STRUKTURA I ORGANI

 • Način rada PU IPM utvrđuje se Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine i Izvršnog odbora.
 • Organi PU IPM su Skupština, Izvršni odbor, Direktor i Stručna služba.
 • Skupštinu sačinjavaju po jedan predstavnik svake članice, a svake 4. godine Skupština bira predsednika, podpredsednika i Izvršni odbor od 5 članova.
 • Delatnost PU IPM se realizuje preko direktora, stručne službe i radnih grupa za:

  - ekonomska i opšta pitanja

  - tehničku regulativu (standardi i tehnički propisi, ocenjivanje usaglašenosti proizvoda - “CE“ i „3A“ Srpski znak usaglašenosti, )

  - informatiku i sisteme menadžmenta (upravljanja) kvalitetom, zaštitom životne sredine, bezbednošću pri radi itd.
Radna tela:

Radna grupa za ekonomska i opšta pitanja se bavi ekonomskom i opštom problematikom iz oblasti rada Poslovnog udruženja.

Radna grupa za tehničku regulativu se bavi pitanjima u vezi donošenja i primene standarda i tehničkih propisa, kao i pitanjima ispitivanja i sertifikacije proizvoda, uključujući ispitivanja prema OECD standardnim kodovima za zvanična ispitivanja poljoprivrednih i šumarskih traktora i postupke ocenjivanja usaglašenosti proizvoda - „CE“ znak i „3A“ Srpski znak usaglašenosti, na poljoprivredne mašine i opremu.

Radna grupa za informatiku i sisteme menadžmenta se bavi pitanjima uvođenje u primenu i pripreme za sertifikaciju članica prema standardima serije ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000 i pitanjima informacionih sistema.

Članove radnih grupa imenuje Izvršni odbor za konkretne poslove i u zavisnosti od oblasti, mesta i vremena realizacije posla.