СРПСКИ (ЋИР)SRPSKI (LAT)RUSSIANENGLISHITALIAN
Joomla Template Club
Преузимање докумената
Product
Size
Downloads
ПРОПИСИ
СПИСАК ЗАКОНА И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА45,3 kB21385
ЗАКОН О СТАНДАРДИЗАЦИЈИ ("Службени гласник РС", број 36/09)85.8 KB15000
ЗАКОН О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ПРОИЗВОДЕ И ОЦЕЊИВАЊУ УСАГЛАШЕНОСТИ ("Службени гласник РС", број 36/09)130.6 KB15307
ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА ("Службени гласник РС", број 36/09)787.4 KB16069
ПРАВИЛНИК О ЕЛЕКТОМАГНЕТНОЈ КОМПАТАБИЛНОСТИ ("Службени гласник РС", број 13/10)391.5 KB15267
ПРАВИЛНИК О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ОПРЕМИ НАМЕЊЕНОЈ ЗА УПОТРЕБУ У ОКВИРУ ОДРЕЂЕНИХ ГРАНИЦА НАПОНА ("Службени гласник РС", број 13/10)369.4 KB15305

SRPS СТАНДАРДИ
СПИСАК СРПС СТАНДАРДА16531

EN СТАНДАРДИ
ПРЕВОД СТАНДАРДА 907 (1)884,0 kB16210
ПРЕВОД СТАНДАРДА EN 632756,1 kB16208
ПРЕВОД СТАНДАРДА EN ISO 4254-1341,9 kB16270
СПИСАК ЕН СТАНДАРДА16489

ISO СТАНДАРДИ
СПИСАК ИСО СТАНДАРДА22217